Neidio i'r cynnwys

Addysg Uwchradd y Cyfrifiad

Adnoddau addysgu o ansawdd da i godi ymwybyddiaeth o Gyfrifiad 2021 mewn ysgolion uwchradd. Cyfle i ysbrydoli myfyrwyr â grym data a'u grymuso i gyfleu pam ei fod o bwys i'w cymuned.

Ynglŷn â'r Cyfrifiad

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. I gefnogi'r cyfrifiad, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi creu menter addysgu ysbrydoledig o'r enw'r Rhaglen Addysg Uwchradd. Gall athrawon mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru a Lloegr gael gafael ar gynnwys gwersi ac adnoddau ysgol am ddim gyda'r nod o ddod â'r cyfrifiad yn fyw i fyfyrwyr 11-18 oed.

Mae'r rhaglen yn defnyddio'r cyfle unigryw hwn i helpu pobl ifanc i ddeall sut y caiff gwybodaeth o'r cyfrifiad ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob rhan o gymdeithas. Cofrestrwch nawr i ddefnyddio adnoddau Dinasyddiaeth ac ABGI, sy'n ysgogi trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth am rym data, yn rhad ac am ddim. Sicrhewch mai chi yw'r cyntaf i glywed am yr adnoddau Mathemateg, Hanes a Daearyddiaeth newydd a fydd ar gael ym mis Tachwedd – ac am ein cystadleuaeth a gaiff ei chynnal ledled Cymru a Lloegr ddechrau 2021.

Cofrestru

Cofrestrwch nawr i dderbyn diweddariadau am y rhaglen drwy gydol y tymor ysgol.

Wedi cofrestru yn barod? Edrychwch ar y cyfrif e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho adnoddau addysgu am ddim.

Dim ond EVERFI Edcoms, M&C Saatchi ac ONS fydd yn defnyddio'r manylion a roddwch i brosesu'ch cais ac i redeg Rhaglen Ysgol Uwchradd y Cyfrifiad. Ni fydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i unrhyw 3ydd parti arall. EVERFI Edcoms ac M&C Saatchi yw'r Prosesydd Data ac ONS yw'r Rheolwr Data. Bydd EVERFI Edcoms ac M&C Saatchi yn rhannu manylion gyda'r SYG at ddibenion rhedeg y rhaglen addysg. Gellir gweld y polisi preifatrwydd ar gyfer SYG yma.

Ydych chi'n chwilio am y wefan i ysgolion cynradd?

Gadewch i ni Gyfrif!