Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Dyma ein stori

Lawrlwythwch eich adnoddau addysgu o ansawdd dda sydd am ddim i ysgolion uwchradd er mwyn ennyn diddordeb eich myfyrwyr gyda phŵer data a chodi ymwybyddiaeth o Gyfrifiad 2021. Diolch am ddefnyddio ein straeon o'r cyfrifiad i ysbrydoli eich myfyrwyr. Mae eich help yn hanfodol er mwyn gwneud y cyfrifiad yn llwyddiant.

Ydych chi wedi cofrestru eto?

Rhowch eich cyfeiriad e-bost nawr i lawrlwytho ein hadnoddau am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ac i gael diweddariadau cyffrous yn y cyfnod cyn Diwrnod y Cyfrifiad ddydd Sul 21 Mawrth 2021.

Wedi cofrestru yn barod? Lawrlwythwch gynlluniau gwersi am ddim o'r dudalen adnoddau

Cymerwch ran yng nghystadleuaeth Dyma ein Stori

Sut y bydd eich myfyrwyr yn ysgogi pobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad? Defnyddiwch ein henghreifftiau o fywyd go iawn a'n hadnoddau addysgu i greu ymgyrchoedd cymunedol ysbrydoledig a fydd yn annog pawb i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Cofrestrwch waith eich myfyrwyr am y cyfle i ennill gwobrau gwych a gwneud gwahaniaeth mawr yn eich cymuned. Mae'n hawdd cymryd rhan.

Dysgwch fwy

Y rhaglen

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. I gefnogi'r cyfrifiad, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi creu menter addysgu ysbrydoledig o'r enw'r Rhaglen Addysg Uwchradd. Gall athrawon mewn ysgolion uwchradd ledled Cymru a Lloegr gael gafael ar gynnwys gwersi ac adnoddau ysgol am ddim gyda'r nod o ddod â'r cyfrifiad yn fyw i fyfyrwyr rhwng 11 a 18 oed.

Ydych chi'n chwilio am y wefan i ysgolion cynradd?

Gadewch i ni Gyfrif!