Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Adnoddau

Ydych chi wedi cofrestru eto?

Dim ond munud mae’n ei gymryd i gofrestru i gael diweddariadau cyffrous am y cyfrifiad.

Croeso i'r dudalen adnoddau. Yma, byddwch chi'n gweld amrywiaeth eang o adnoddau sydd wedi'u dylunio i'ch galluogi i addysgu eich disgyblion am y cyfrifiad mewn ffordd syml a llawn hwyl sy'n ennyn eu diddordeb.

Mae'r gwersi yn cynnwys enghreifftiau o fywyd go iawn er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall pŵer data i adrodd straeon.

Lawrlwythwch gynlluniau gwersi a gweithgareddau hyblyg sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm am ddim. Mae'r adnoddau hyn wedi cael eu datblygu gydag athrawon a gellir eu haddysgu yn yr ystafell ddosbarth neu ar lein.

I gael rhagor o adnoddau addysgol am y cyfrifiad, ewch i www.nationalarchives.gov.uk/education

Ydych chi wedi cofrestru eto?

Dim ond munud mae’n ei gymryd i gofrestru i gael diweddariadau cyffrous am y cyfrifiad.

Cofrestru nawr
"Mae'n syniad gwych cael myfyrwyr i ymddiddori yn y mathau hyn o weithgareddau, sy'n cysylltu gwersi ysgol â bywyd go iawn."
Michelle Gigi, athrawes fathemateg CA3-CA5, Ysgol Queens, Bushey, Swydd Hertford
"Mae'n bwnc gwerth chweil yn fy marn i a byddai'r adnoddau yn rhoi cipolwg gwerthfawr iawn i ganfod pam mae gwybodaeth [y cyfrifiad] mor bwysig."
Darren Sayer, Pennaeth Cynorthwyol Cyswllt yn gyfrifol am Ansawdd Addysg, Ysgol Hanson, Bradford, Gorllewin Swydd Efrog
---