Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Pecyn cymorth i athrawon

Go back

Awgrymiadau ar gyfer cynnal gwersi ar gyfer myfyrwyr sydd ag AAAA

Mae stori pawb yn cyfrif, ac rydym am sicrhau bod ein hadnoddau gwersi mor hawdd eu defnyddio â phosibl fel bod pawb yn cael budd ohonynt. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cynnal ein gwersi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (AAAA).

Addasu'r cynnwys:

  • Argraffwch elfennau allweddol o'r gwersi fel bod gan y myfyrwyr y wybodaeth o'u blaenau.
  • Ymgorfforwch ffyrdd gwahanol o gyfleu'r wybodaeth, megis delweddau ychwanegol neu arddangosfeydd.
  • Os byddwch yn defnyddio deunydd ysgrifenedig, gallwch uwcholeuo geiriau pwysig, ychwanegu diagramau neu addasu'r geiriad er mwyn helpu i feithrin dealltwriaeth eich myfyrwyr.

Addasu'r gweithgareddau:

  • Rhannwch y gweithgareddau yn adrannau bach fel bod y myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar un peth ar y tro. Efallai y byddwch am osod targedau wedi'u hamseru hefyd.
  • Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau gallu cymysg ac ystyriwch ddefnyddio grwpiau bach.
  • Rhowch enghreifftiau i'r myfyrwyr seilio eu hatebion arnynt, a sicrhewch fod y myfyrwyr yn deall yr hyn y mae angen ei wneud.
  • Yn lle gwaith ysgrifenedig, gadewch i'r myfyrwyr ddefnyddio fformatau gwahanol i gyflwyno eu gwaith. Er enghraifft, gallent wneud cyflwyniad llafar neu greu darluniad.

(Nodwch mai man cychwyn yw'r rhain ac na fwriedir iddynt fod yn rhestr gynhwysfawr sy'n diwallu anghenion yr holl fyfyrwyr.)