Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Cofrestru

Cofrestru

Cofrestrwch nawr i dderbyn diweddariadau am y rhaglen drwy gydol y tymor ysgol.

Wedi cofrestru yn barod? Edrychwch ar y cyfrif e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho adnoddau addysgu am ddim.

Dim ond EVERFI Edcoms, M&C Saatchi ac ONS fydd yn defnyddio'r manylion a roddwch i brosesu'ch cais ac i redeg Rhaglen Ysgol Uwchradd y Cyfrifiad. Ni fydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i unrhyw 3ydd parti arall. EVERFI Edcoms ac M&C Saatchi yw'r Prosesydd Data ac ONS yw'r Rheolwr Data. Bydd EVERFI Edcoms ac M&C Saatchi yn rhannu manylion gyda'r SYG at ddibenion rhedeg y rhaglen addysg. Gellir gweld y polisi preifatrwydd ar gyfer SYG yma.
Eich manylion personol
Manylion y sefydliad
Cyfeiriad y sefydliad