Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Cwis

Rydym yn defnyddio ffeiliau bach (sef ‘cwcis’) i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn pori drwy’r wefan.

Defnyddir cwcis i:

  • Fesur sut rydych yn defnyddio’r wefan fel bod modd ei diweddaru a’i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • Cofio’r hysbysiadau rydych wedi’u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto

Ni chaiff ein cwcis eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Sut y caiff cwcis eu defnyddio

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn defnyddio’r gwasanaeth hwn. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod y wefan yn diwallu anghenion ei defnyddwyr a’n helpu i wneud gwelliannau, er enghraifft gwella’r cyfleuster chwilio ar y wefan.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am y canlynol:

  • Y tudalennau y byddwch yn mynd iddynt
  • Faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • Sut y gwnaethoch gyrraedd y wefan
  • Yr hyn y byddwch yn clicio arno tra byddwch ar y wefan

Nid ydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu na storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft eich enw neu eich cyfeiriad).

Nid yw’r wybodaeth rydym yn ei chasglu drwy ein cwcis yn cynnwys manylion personol fel eich enw, oedran, rhif ffôn, cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost, ac nid yw’n galluogi pobl i adnabod defnyddiwr.

Gallwch reoli’r ffeiliau bach hyn eich hun a dysgu mwy amdanynt yn cwcis porwr rhyngrwyd – beth ydynt a sut i’w rheoli.

Dadansoddi Cyffredinol

Enw Diben Daw i Ben
_ga Mae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n mynd i’n gwefan drwy gofnodi p’un a ydych wedi bod yno o’r blaen 2 flynedd
_gid Mae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n mynd i’n gwefan drwy gofnodi p’un a ydych wedi bod yno o’r blaen 24 awr
_gat Caiff ei ddefnyddio i reoli ar ba gyfradd y caiff ceisiadau i weld tudalennau eu gwneud. Ni ellir gwybod union enw’r cwci, ond bydd yn ffurf ar “_gat_XYZ” 10 munud

 

Defnydd ychwanegol o gwcis

Enw Diben Daw i Ben
cookie_notice_accepted Cydnabod bod y polisi cwcis wedi’i dderbyn Pan gaiff storfa cwci ei chlirio neu ar ôl mis

 

Am ragor o wybodaeth ac i ddysgu sut y caiff data’r wefan eu storio, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.