Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Pecyn cymorth i athrawon

Go back

Cynnal sesiynau yn ystod COVID-19

Rydym yn ymwybodol bod digon ar eich plât ar hyn o bryd wrth gynllunio gwersi. Mae ein holl adnoddau wedi cael eu cynllunio i fod yn hyblyg, fel bod modd eu cyflwyno yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein. Dyma rai o'n hawgrymiadau gorau.

  • Defnyddiwch yr opsiwn 'narration' i recordio troslais o sleidiau'r cyflwyniad, a'u rhoi ar dudalen Rhith-amgylchedd Dysgu eich ysgol neu eu rhannu yn y ffordd y mae eich ysgol yn ei ffafrio. Gall y myfyrwyr wylio ac ailchwarae'r cyflwyniadau yn eu hamser eu hunain.
  • Wrth gynnal gwersi byw, ceisiwch gynnwys arolwg ar adegau allweddol pan fyddwch am sicrhau bod eich myfyrwyr yn deall y wers.
  • Ar gyfer gwaith grŵp neu drafodaethau, gallwch ddefnyddio ystafelloedd ar-lein neu rannu'n grwpiau trafod ar y llwyfan. Os yw'n bosibl, defnyddiwch adnoddau golygu ac anodi a rennir fel bod y myfyrwyr yn gallu cydweithio.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio'r mannau hyn i roi mwy o gymorth neu her yn seiliedig ar anghenion eich myfyrwyr.
  • Efallai na fydd y myfyrwyr yn barod i leisio barn, felly dylech eu hannog i ddefnyddio'r adnodd sgwrs breifat i ofyn unrhyw gwestiynau.