Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Pecyn cymorth i athrawon

Pam cynnal gwersi am y cyfrifiad?

  • Mae'r cyfrifiad yn cynnig cyfle i ddefnyddio cyd-destun unigryw, go iawn i ddod â phynciau'r cwricwlwm yn fyw. Rydym wedi datblygu adnoddau gwersi diddorol sydd am ddim ar gyfer ABGI, mathemateg, hanes, daearyddiaeth a dinasyddiaeth.
  • Gall myfyrwyr ddysgu sut mae gwybodaeth y cyfrifiad yn cael ei defnyddio a sut y gall eu helpu i ddeall eu hardal leol.
  • Drwy addysgu eich myfyrwyr am y cyfrifiad a pham ei bod hi'n bwysig i bawb gymryd rhan, byddwch yn ein helpu i ledaenu'r gair yn eich cymuned ysgol ehangach. Pan fo pawb yn cymryd rhan yn y cyfrifiad, mae'n helpu i sicrhau bod eich ardal yn cael y gwasanaethau a'r cyllid sydd eu hangen arni.

Effaith y cyfrifiad

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae sefydliadau go iawn yn defnyddio gwybodaeth y cyfrifiad i wneud penderfyniadau a gwella bywydau pobl ifanc ledled Cymru a Lloegr? Edrychwch ar yr astudiaethau achos hyn i ddysgu mwy.

Cynllun ysgoloriaeth

Roedd Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig Coleg Prifysgol Llundain am gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr o gefndiroedd nad oeddent wedi'u cynrychioli'n ddigonol er mwyn astudio pynciau fel pensaernïaeth. Defnyddiodd wybodaeth o'r cyfrifiad diwethaf i ddeall poblogaeth gyffredinol y Deyrnas Unedig yn well, a'i chymharu ag ystadegau am ei myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes. Bu modd iddi nodi'r rhai nad oeddent wedi'u cynrychioli'n ddigonol a'r rhai roedd angen iddi eu denu, a gwnaeth y wybodaeth ei helpu i ddatblygu cynllun ysgoloriaeth a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gymuned leol a byd-eang.

Chwarae â data

Roedd Cyngor Ceredigion am ddatblygu ardaloedd cymunedol i bawb eu mwynhau. Defnyddiodd wybodaeth o'r cyfrifiad diwethaf i ddangos sut y byddai ardaloedd hamdden o fudd i'r trigolion lleol, a llwyddodd i gael cyllid drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Bu modd iddo adnewyddu dau barc chwarae, gosod arwyneb newydd ar barc sglefrio, a thrawsnewid cwrt tennis yn ardal chwarae aml-ddefnydd. Chwaraeodd gwybodaeth y cyfrifiad ran bwysig wrth ei helpu i gyflawni'r nod o greu man cymunedol diogel a phleserus i bawb ei fwynhau.

“Mae'n syniad gwych cael myfyrwyr i ymddiddori yn y mathau hyn o weithgareddau, sy'n cysylltu gwersi ysgol â bywyd go iawn.”
Michelle Gigi, athrawes fathemateg CA3-CA5, Ysgol Queens, Bushey, Swydd Hertford
“Mae'n bwnc gwerth chweil yn fy marn i a byddai'r adnoddau yn rhoi cipolwg gwerthfawr iawn i ganfod pam mae gwybodaeth [y cyfrifiad] mor bwysig.”
Michelle Gigi, athrawes fathemateg CA3-CA5, Ysgol Queens, Bushey, Swydd Hertford

Ydych chi wedi cofrestru eto?

Rhowch eich cyfeiriad e-bost nawr i lawrlwytho ein hadnoddau am ddim sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ac i gael diweddariadau cyffrous.

Cofrestru nawr