Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Adnoddau

Mynd yn ôl

Stori Ynystadegau

Adnoddau addysgu sydd wedi'u dylunio i ennyn diddordeb disgyblion mewn dysgu am y ffordd y caiff gwybodaeth o'r cyfrifiad ei defnyddio i gynllunio gwasanaethau, gyda thasgau a gweithgareddau datrys problemau llawn hwyl. Gellir eu defnyddio wyneb yn wyneb neu'n rhithiol.

Maes pwnc: Mathemateg

Grŵp oedran: CA3, CA4

Adnoddau: Gweithgareddau ar gyfer gwersi, taflen waith Mathemateg

Ffurf: Sleidiau gwersi, PDF

Lawrlwytho adnoddau