Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Rhowch gynnig ar y gystadleuaeth

Y Gystadleuaeth

Mae Cystadleuaeth Dyma ein Stori yn gofyn i fyfyrwyr greu ymgyrch gymunedol a fydd yn darbwyllo'r bobl yn eu hardal leol i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Caiff myfyrwyr eu harwain i ddysgu am y cyfrifiad a chreu ymgyrch a fydd yn annog y bobl yn eu cymuned leol i gymryd rhan. Mae gweithgareddau ac adnoddau hyblyg ar gyfer yr ystafell ddosbarth a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag athrawon ar gael i'w lawrlwytho. Mae myfyrwyr mewn ysgolion uwchradd a cholegau yng Nghymru a Lloegr sydd rhwng 11 a 18 oed yn gymwys i gymryd rhan.

Bydd myfyrwyr yn gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu cymuned a byddant yn dysgu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle yn y dyfodol – yn ogystal â chael y cyfle i ennill gwobrau gwych.

Rhannwch y ffilm hon â'ch myfyrwyr am gyflwyniad i'r gystadleuaeth ac awgrymiadau ynglŷn â sut i feddwl am ymgyrch fuddugol.

Cyflwyno ymgyrch

Mae'n hawdd cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Llenwch y ffurflen ar-lein gyda disgrifiad byr o ddull gweithredu pob ymgyrch, a chofiwch gynnwys o leiaf un ddelwedd yn dangos ble a sut y cafodd yr ymgyrch ei hyrwyddo. Cofiwch atgoffa eich myfyrwyr i gadw'n ddiogel rhag COVID-19 a dilyn y cyngor presennol o ran cadw pellter cymdeithasol.

Mae'n rhaid i bob ymgyrch gael ei chyflwyno erbyn 26 Mawrth 2021.

Cyflwynwch eich ymgyrch nawr

Sut i gymryd rhan

Er mwyn sicrhau bod cymryd rhan mor hawdd a difyr â phosibl, rydym ni wedi creu amrywiaeth o adnoddau addysgu defnyddiol.

Ewch ati i lawrlwytho cynlluniau gwersi hyblyg, am ddim sy'n defnyddio cynnwys o fywyd go iawn i ddod â'r pwnc yn fyw – maent wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn gwersi Saesneg ac Astudiaethau Busnes ac yn ystod amser cofrestru. Defnyddiwch y cynllunwyr ymgyrchoedd er mwyn helpu myfyrwyr i greu eu hymgyrchoedd, naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu o bell.

Mae gweithgareddau wedi cael eu datblygu gydag athrawon a gellir eu darparu yn yr ystafell ddosbarth neu'n rhithiol. Cofiwch atgoffa eich myfyrwyr i ddilyn y cyngor presennol o ran cadw pellter cymdeithasol a chadw'n ddiogel rhag COVID-19.