Neidio i'r cynnwys
ONS logo

Enillwyr cystadleuaeth
Dyma ein Stori

Y gystadleuaeth

Gwnaethom ofyn i fyfyrwyr rhwng 11 a 18 oed yng Nghymru a Lloegr greu ymgyrch gymunedol a fyddai'n darbwyllo'r bobl yn eu hardal leol i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Roedd safon y ceisiadau yn uchel iawn, a hoffem longyfarch pawb a gymerodd ran am eu gwaith creadigol.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillydd, a gafodd dalebau cyfarpar TG gwerth £1,000 ar gyfer ei hysgol a sesiwn holi ac ateb ar-lein gyda seren Gogglebox a TikTok, Tom Malone. Bydd gwaith yr enillydd a'r naw ymgeisydd ardderchog arall a gyrhaeddodd y brig yn cael ei gadw yng nghatalog cyhoeddus yr Archifau Gwladol.

Gweld yr enillwyr

Y panel beirniadu:

Cafodd y ceisiadau eu beirniadu gan banel arbenigol o bobl o feysydd addysg, hysbysebu a llywodraeth. Y beirniaid oedd:

  • Laura McInerney, Newyddiadurwr Addysg a Chyd-sylfaenydd Teacher Tapp
  • Andrew Payne, Pennaeth Addysg ac Allgymorth yr Archifau Gwladol
  • Karen Campbell-White, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyfathrebu'r Swyddfa Ystadegau Gwladol
  • Nick Fuller MBE, Llywydd EVERFI
  • Tom Firth, Rheolwr Gyfarwyddwr, M&C Saatchi

Meini prawf beirniadu:

Ein briff oedd creu ymgyrch a oedd yn annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad yng nghymuned leol pob ysgol. Cafodd yr enillwyr eu dewis o blith y ceisiadau cymwys a ddaeth i law a'u beirniadu yn seiliedig ar ba mor dda roeddent yn dangos eu bod wedi ystyried y briff hwn yn glir. Roedd angen i'r ceisiadau dargedu cynulleidfa benodol â thema glir ac amserol. Gallai'r thema hon ymwneud â mater lleol penodol, fel trafnidiaeth neu'r amgylchedd. Roedd angen i bob cais rannu neges glir a chymhellol hefyd, gan ddefnyddio cyfrwng a oedd yn addas i'r gynulleidfa.